Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2013 yılı ve Öncesi Ders İçerikleri
1. Sınıf Birinci Dönem Atletizm
1. Sınıf Birinci Dönem Genel Cimnastik
1. Sınıf Birinci Dönem Anatomi ve Kins.
1. Sınıf Birinci Dönem Basketbol
1. Sınıf Birinci Dönem Yüzme
1. Sınıf Birinci Dönem Bilm. Giriş
1. Sınıf Birinci Dönem Türkçe-I
1. Sınıf Birinci Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
1. Sınıf İkinci Dönem Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
1. Sınıf İkinci Dönem Artistik-Cimn.
1. Sınıf İkinci Dönem Atletizm
1. Sınıf İkinci Dönem Doğa Sp. Seçmeli
1. Sınıf İkinci Dönem Eğitim Psikolojisi
1. Sınıf İkinci Dönem Türkçe-II
1. Sınıf İkinci Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
1. Sınıf İkinci Dönem Temel Müz.Eğt.
1. Sınıf İkinci Dönem Doğa Sp. Seçmeli Orientring
2. Sınıf Birinci Dönem Egzersiz Fizyo.
2. Sınıf Birinci Dönem Ritm Eğitimi ve Dans
2. Sınıf Birinci Dönem Hentbol
2. Sınıf Birinci Dönem Bilgisayar-I
2. Sınıf Birinci Dönem Yabancı Dil
2. Sınıf Birinci Dönem Seçmeli Spor Basını ve Halkla İlişk.
2. Sınıf Birinci Dönem Öğretim ilke ve Yöntemleri
2. Sınıf Birinci Dönem Seç Tör. ve Kutt
2. Sınıf Birinci Dönem Seç. Top Boyut
2. Sınıf Birinci Dönem Doping ve Erg. Yrd.
2. Sınıf Birinci Dönem Seç Saha Malz.
2. Sınıf Birinci Dönem Seç. Y. Boyu Spor
2. Sınıf İkinci Dönem Antreman Bilgisi
2. Sınıf İkinci Dönem Futbol
2. Sınıf İkinci Dönem Halk Oyunları
2. Sınıf İkinci Dönem Seç Step ve Aerobik
2. Sınıf İkinci Dönem Bilgisayar-II
2. Sınıf İkinci Dönem Yabancı Dil-II
2. Sınıf İkinci Dönem Özel Eğitim
2. Sınıf İkinci Dönem Ölçme ve Değerlendirme
2. Sınıf İkinci Dönem Seç. Tenis
2. Sınıf İkinci Dönem Seçmeli Masaj
2. Sınıf İkinci Dönem Seç. Güreş
3. Sınıf Birinci Dönem Pisiko Motor Gelişimi
3. Sınıf Birinci Dönem Fiziksel Uyg.
3. Sınıf Birinci Dönem Voleybol
3. Sınıf Birinci Dönem Be Eğt. Spor Tarihi
3. Sınıf Birinci Dönem Seç. Ritmik Cmnastik
3. Sınıf Birinci Dönem Türk Eğt. Tar.
3. Sınıf Birinci Dönem Özel Öğr.-I
3. Sınıf Birinci Dönem Öğrt. Teknolojileri ve Materyal Gelişim
3. Sınıf Birinci Dönem Seç Masa Tenisi
3. Sınıf Birinci Dönem Seç 4Oyun Spor Eğt
3. Sınıf Birinci Dönem Seç Badminton
3. Sınıf İkinci Dönem Beceri Öğrenimi
3. Sınıf İkinci Dönem Egzersiz ve Beslenme
3. Sınıf İkinci Dönem Eğitsel Oyun
3. Sınıf İkinci Dönem Özel Öğr.
3. Sınıf İkinci Dönem Bilimsel Ara. Yönt.
3. Sınıf İkinci Dönem Etkili İletişim
3. Sınıf İkinci Dönem Sınıf Yönetimi
3. Sınıf İkinci Dönem Okul Den.
4. Sınıf Birinci Dönem Engelliler İçin Spor
4. Sınıf Birinci Dönem Seç Spor Psk.
4. Sınıf Birinci Dönem Drama
4. Sınıf Birinci Dönem Top. Hiz. Uyg.
4. Sınıf Birinci Dönem Türk Eğitim Sistemi ve Yöntemi
4. Sınıf Birinci Dönem Rehberlik
4. Sınıf Birinci Dönem Seç Spor Sos.
4. Sınıf Birinci Dönem Seç Spor Travm
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ ANTROPOMETRİ
4.Sınıf İkinci Dönem SEÇ SATRANÇ KÜLTÜRÜ VE EĞT.
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ.SPOR ANİMATÖRLÜĞÜ
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ SPOR VE TURİZM
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ FAİR PLAY
4. Sınıf İkinci Dönem Seç Grup Din.
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ SPOR FEL VE OLİMPİZM
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ SPOR HUKUKU
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ SPORDA YETENEK AR
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ SPOR İŞLETMECİLİĞİ
4.Sınıf İkinci Dönem ARAŞTIRMA PROJ.
4. Sınıf İkinci Dönem BEDEN EĞT. SPOR YÖNT.
4.Sınıf İkinci Dönem Öğrt.Uyg.
4. Sınıf İkinci Dönem SEÇ REKREASİYON
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.