Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Beden eğitimi öğretmenliği Bölümü, İş Olanakları

        İlk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici yetiştirmek ve ayrıca özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler ve.) görev yapabilecek lider yetiştirmektir. Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin temelleri de burada atılmaktadır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.