Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Beden eğitimi öğretmenliği Bölümü, Amaçlanan Hedefler

        Sporun bilimsel temellerde geliştirilmesine öncü olmak, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir Beden Eğitimi ve Spor eğitimi vermek, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmektir. Bölümde, bu ilke ve uygulamalar,Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitiminde odaklanır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.