Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Olanakları

        Spor eğitim ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile beden eğitimi ve spor alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.