Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük eğitimi Bölümün Amacı

         Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  bünyesinde bulunan Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu noktadan hareketle, antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerle yetiştirilmesi, kaçınılmaz hale gelmiştir.

        Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün temel hedefi, bilimsel temeller ile yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu (dünya ve olimpiyat şampiyonları) yetiştirilmesini sağlamaktır.

Antrenörlük  Eğitimi Bölümü’nde bu amaç çerçevesinde eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.