Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
Get Adobe Flash player
 

Görev ve Sorumlulukları

            Üniversiteyi  tanıtıcı katalog, kitap, broşür, bülten ve dergi gibi süreli ve süresiz yayınların çıkartılması için gerekli çalışmaları yapmak, basımını ve dağıtımını sağlamak.

             Resmi tören ve toplantıların organizasyonunu gerçekleştirmek.

Üniversite ile Ulusal ve yerel basın kuruluşları arasında sağlanan iletişim sayesinde üniversite ile ilgili haberler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamak, tanıtımını yapmak. Üniversitenin basın ile olan her türlü ilişkilerini düzenlemek. 

Basın haberlerini toplamak, arşiv yapmak, gerektiğinde bir kitapçık haline getirmek.  

Üniversitedeki tüm etkinlik ve çalışmaların üniversite içi ve dışındaki kişilere duyurulmasını sağlamak.  

Halkla ilişkilerle ilgili olarak; Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tüm konferans, panel, sempozyum, gezi vb. faaliyetlerin ve toplantıların organizasyonunu yapmak. Bu konuda Üniversitenin bütün birimleri ile işbirliği yaparak bu faaliyetlerin bir program dâhilinde gerçekleştirilmesini ve duyurulmasını sağlamak. 

Üniversiteye gelecek her türlü misafir konuşmacı vb. karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamak. Bu konuda üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonu ile öğrenci kulüpleri etkinliklerini planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak

Rektörlük duyuruları vb. bilgilerin panolara asılması ile Genel Sekterliğin onayı ile üniversite içinde asılacak olan her türlü ilan ve reklamın kontrolünü sağlamak görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.