Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik

    

   Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Dicle Üniversitesine bağlı olarak 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlar kurulu kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biridir. Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu 1996–1997 öğretim yılında Hemşirelik bölümüne öğrenci alarak Sağlık Bakanlığına bağlı Diyarbakır Atatürk Sağlık Meslek Lisesi binasında eğitime başlamıştır. 1999–2000 eğitim-öğretim yılında Sağlık Memurluğu programı açılarak ilk öğrenciler eğitimlerine başlamışlardır.

            02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanunun ile birlikte sağlık memurluğu bölümü ülke genelinde kapatılmış ve 2007–2008 eğitim-öğretim yılından itibaren hemşirelik bölümüne karma öğrenci alınmaya başlanmıştır.

            Yüksekokulumuz eğitim-öğretim faaliyetlerini Fen Fakültesi arkası eski Edebiyat Fakültesi binası ikinci katında sürdürmektedir. Öğrenci dersliklerimizde bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon bulunmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirebileceği güncel teknolojik araçlarla donatılmış mesleki beceri laboratuarı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda kurulmuş olan mesleki beceri laboratuarları öğrencilerin, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli eğitim stratejileri ile sistematik bir eğitim almaları hedeflenmiştir.

           Öğrencilerimiz eğitim- öğretim süresince müfredat programlarına uygun olarak dönem içlerinde öğretim elemanlarının gözetiminde Dicle Üniversitesi hastanelerinde (Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi), Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk hastalıkları Hastanesi, Doğum Evi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulama ve çalışmalar yapmaktadır.

            Öğretim elemanlarımızın Hemşirelik Anabilim Dallarından en az birinde yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olması ve klinik deneyimlerinin olması göz önünde bulundurulmaktadır. Akademik personelin gelişimine ve eğitimlerinin devam ettirilmesine önem verilmektedir. Gerek akademik gerekse idari personel birim içi hizmet içi eğitimlerle desteklenmektedir. Yüksekokulumuzda toplam 395 kız ve erkek öğrenci öğrenim görmektedir.

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu olarak Hemşirelik Fakültesi olabilmek için hem akademik hem idari personel olarak hep birlikte büyük bir gayret ile çalışmakta, çağdaş gelişime açık ömür boyu öğrenen istendik mesleki ve sosyal becerileri kazanmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.