Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Faydalı Linkler

1. Türk Hemşireler Derneği

    www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

2. ICN - International Council of Nurses

    Uluslar arası Hemşireler Konseyi

    www.icn.ch

3. ANA - American Nurses Association

    Amerikan Hemşireler Birliği

    www.nursingworld.org

4. Dünya Sağlık Örgütü 

    www.who.int

 

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.