Arkeoloji Bölümü
Eğitim Programları

Lisans Programı

Arkeoloji Lisans Programı dört yıl içinde sekiz yarı yıla ayrılan bir eğitim disiplinidir. İlk yıl programında yer alan dersler ile arkeolojinin temel ilkelerini öğrencilere benimsetmek amaçlanmaktadır. İkinci ve üçüncü yıl dersleri ile bir arkeologun bilmesi gereken ileri düzey bilgiler ile öğrencileri donatılmaktadır. Dördüncü ve son yıl eğitiminde ise öğrencileri mesleki koşullara hazırlayan bilgiler verilmektedir. Toplam dört yılda not ortalaması 70 ve daha yukarı olan, Yabancı Dil Sınavı(YDS)'den enaz 45 ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES)'ndan enaz 55 almış öğrenciler bir üst eğitim disiplini olan Yüksek Lisans Programına başvurabilmektedirler.

Bölüm Olanakları

itim verilen sınıfları Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binasında ve  bölüm elemanlarının çalışma odaları İİBF zemin katta konuşlanmış olan bölümümüz barkovizyonlu, bilgisayarlı iki sınıf ve tüm güne yayılan ders programı ile eğitim vermektedir.

Üniversite ve Fakülte Olanakları

Üniversite bünyesinde bulunan merkezi kütüphane sürekli öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölümümüz ile ilgili sınırlı sayıda kitap olduğundan asıl eğitim bilgilerine internet yoluyla ulaşılmaktadır. Bu amaca yönelik Fakültemiz bünyesinde bir adet internet olanakları sunan öğrenci laboratuarı bulunmaktadır.

Kazılar ve Araştırmalar

Bölümümüz öğretim üyelerince yürütülen kazı ve yüzey aştırmalarına her yıl dönem içi derslerinde başarı sağlamış ve arkeolojik disiplini benimsemiş çok sayıda öğrenci birer ayı aşan sürelerle uygulamalı eğitim imkanına sahip bulunmaktadır.

Diploma

Dört yıllık eğitimi başarı ile bitiren öğrenciler AKTS kredi sistemi ile uyumlu tüm yasal hakları tanıyan D.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı diploması ile arkeolog olmaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans Programı

Dört yıllık Arkeoloji Lisans eğitimini 100 puan üzerinde en az 70 ortalama ile bitiren ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az 45, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES)’ndan en az 70 alan öğrenciler Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans Eğitimi için Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvurabilirler. Başvurular arasında koşullara uygunluk sağlayanlar Arkeoloji Bölümü öğretim Üyelerinden oluşan bir jüri tarafından mülakata alınırlar. Mülakat sonucu başarılı olan adaylar iki yarı yıllık ders ve iki yarı yıllık tez çalışmasından oluşan Yüksek Lisans Eğitimine başlamaya hak kazanırlar. Derslerde 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilir ve Yüksek Lisans Tez çalışmasına geçerler. Ders başarısızlığı halinde öğrenci Yüksek Lisans Derslerini tekrar alır. Tez çalışmasını iki yarıyılda bitiren öğrenciler, ikisi bölüm öğretim üyelerinden an az biri başka üniversitenin Arkeoloji bölümünde görevli öğretim üyesinden oluşan üç kişilik jüri huzurunda tezlerini savunurlar. Tezin başarılı olarak kabul edilmesilmesiyle Yüksek Lisans Diploması ve Bilim Uzmanlığı ünvanını almaya hak kazanırlar. İki yarı yılda tez çalışmasını tamamlayamayan adaylara bir yarı yıllık ek süre verilir. Tez çalışması başarısız olan öğrenciye tezini düzeltmesi için bir yarıyıllık ek süre tahsis edilir. Tekrar başarısızlık halinde ise öğrencinin Yüksek Lisans Eğitimi ile olan ilişiği kesilir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.