Adalet Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu Üyeleri
                           
                                  
Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN
                                                     Başkan  Dr.Öğr.Üyesi Bedrettin KOLAÇ                      
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Murat IŞIK
                     Üye                                                                    Üye


  
Dr.Öğr.ÜyesiYılmaz YÖRDEM                         Dr.Öğr.Üyesi Necat AZARKAN
                  Üye                                                                        Üye


 
                                                                                    

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.