Adalet Meslek Yüksekokulu
Temel Değerler ve İlkeler

ADALET MYO TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİ 

v  İnsan hakları, hukuk ve meslek ahlakına saygı göstermek,

v  Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek,

v  Güvenilir olma ve kaliteli hizmet sunmak, 

v  Uyum, işbirliği ve dayanışmaya önem vermek,

v  Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak,

v  İçinde yaşadığı topluma hizmet etmek,

v  Etik Kurallara uygunluk,

v  Üretken olmak,

v  Evrensel Değerleri Benimsemek,

v  Katılımcı Ruha Sahip Olmak.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.