Adalet Meslek Yüksekokulu
Okul Müdürü


Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN
Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.