Adalet Meslek Yüksekokulu
Kurul Üyeleri


Dr.Öğr.Üyesi. Ömer ERGÜN
Başkan


     
Dr.Öğr.Üyesi Necat AZARKAN
Üye


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.