Adalet Meslek Yüksekokulu
Toplumsal Hayat ve Hukuk Konulu Konferans
Toplumsal Hayat ve Hukuk

 Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksek Okulunda ‘Toplumsal hayat ve hukuk’ konulu konferansı verildi.
        Adalet Meslek Yüksek Okulu anfisinde düzenlenen konferansa Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç.Dr. Bedrettin Kolaç, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün, Öğretim Üyeleri ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri katıldı. 
        Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, hukukun üç saç ayağının olduğunu, toplum, normları ve adaletin hukuku oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Erdem, “Hukuk toplumsal yapıyı ifade eden bir kavramdır. Toplum içerisindeki makul davranışların norm, kural, kanun haline getirilmiştir. Ancak önemli olanın normun adaleti sağlaması veya gerçekleştirmesidir. Hukukun amacı adaleti gerçekleştirmektir” dedi.
         Prof. Dr. Hüsnü Erdem, kanun devleti ile hukuk devleti arasında fark olduğunu, pozitif hukukun her zaman hukuku ve adaleti temsil etmediğine vurgu yaparak, “Hukuk, insan haklarına ve eşitlik, özgürlük, ilkelerine ters düşmemesi gerekir. Hukukçu öncelikle insanı ve insani değerlere göre hareket etmesi gerekir. Hukuk devletlerinde herkesin hukuka uyması gerekir. Özellikle de hukuk devletinde hukuk kurallarına uyulması esastır. Bir hukukçunun asgari olarak, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyasal bilimler alt yapısının olması gerekir. Dolayısıyla sosyal bilimler alt yapısı olmayan, 4 yıllık bir hukuk fakültesi öğrencisinin, 22 yaşında, hakimlik ve savcılık yapması uygun değil” dedi.
         
         Konferans, soru cevapların ardından sona erdi.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.