Adalet Meslek Yüksekokulu
“HUKUKUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ” ADLI KONFERANS

“HUKUKUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ” ADLI KONFERANS

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun düzenlediği ‘Adalet Günleri’ kapsamında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÖRDEM tarafından “Hukukun Hayatımızdaki Önemi” adlı konferans verildi. Konferansa Yüksekokul Müdürü Ömer Ergün akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması, devletin yaptığı ve uyguladığı yasa ve yönetmeliklerle olmakta olduğunu söyleyen YÖRDEM, “Yasalar vatandaşların tümü için, dil, din, ırk ayırmadan eşit olması yasaları önemli hale getiriyor. Yasalar olmazsa, toplumda güçlü olanın kazandığı, kargaşa ve kaosun hakim olduğu, düzensiz bir toplum olurdu. Yaslar, toplumda yaşayan bireylerin can ve mal güvencesinin teminatıdır” dedi.

“Hukuk kuralları, insan topluluklarının varlığını ve sürekliliğini güvence altına alırlar ve bu anlamda toplumun yaşaması bakımından zorunlu unsurlardır. Hukuk, toplumsal yaşamın bir görünümüdür ve ancak, birden çok insan arasında, bu insanların birlikte yaşamak zorunda bulundukları yerde varlık olanağına sahiptir. Hukuk kuralları, kanundan daha geniş bir kavramı işaret eder” diye belirten YÖRDEM, hukukun ilk amacının, bir toplum içinde insanların birbirine karşı olan davranış ve ilişkilerini tanzim etmek, düzenlemek olduğunu söyledi.

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.