Adalet Meslek Yüksekokulu
Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

 

 Dicle  Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’nda tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır.

Bu amaca uygun olarak;

• Tarih ve medeniyetimizden güç alarak Yüksekokulumuzu eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımak,

• Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak,

• Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmek,

• Girişimcilik ve inovasyonu desteklemek ve yaygınlaştırmak,

• Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim standartları ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmek,

Kalite politikamızı oluşturur.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.