TEK DERS SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
24.06.2019

TEK DERS SINAVI 12 TEMMUZ 2019 CUMA GÜNÜ SAAT: 14.00’DA YAPILACAKTIR. 

TEK DERS SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER EN GEÇ 

5 TEMMUZ 2019 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR DERSİN ADINI İÇEREN BİR MATBU DİLEKÇEYİ İLGİLİ DEKANLIK EVRAK KAYITA VERMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

 

 NOT: DİLEKÇELER BÖLÜM SEKRETERLİĞİNDEN ALINACAKTIR

 Tek ders sınavı

         Madde 29 —(Değişik: RG-16/8/2013-28737)   Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere dönemine bakılmaksızın bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.”

 

                                                                                                                                                                                DEKANLIK

TEK DERS FORMU

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.