Performans Kriterleri
07.06.2018

2547 sayılı Kanun’un 50/d Maddesi Kapsamında Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimini Tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmasına İlişkin Performans Kriterleri

 

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesindeki şartları yerine getirmek koşulu ile aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir.

1-      SCI/SCI Expanded kapsamındaki dergilerde veya en az 5 yıllık hakemli bilimsel dergilerde en az üç makale yayınlamış olmak.

2-      Ulusal veya uluslararası bilimsel kongre veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş olmak.

3-      Disiplin cezası almamış olmak.


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.