Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başladı
05.02.2019

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 

 

"2019-2020" akademik yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında yurt dışında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 05 Şubat 2019 tarihinde başlayacaktır. 01 Mart 2019 tarihi saat 16.00'da son bulacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenen belgeler şunlardır:

·         Başvuru formu (Duyuru ekinden temin edilebilir, bilgisayarda doldurulacak)

·         Transkript (Öğrenci işlerinden alınacak)

 Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Başvuruda bulunmak için yapılacak olan yabancı dil sınavından başarılı olmak ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları üzerinden en az 2,20 (100 üzerinden 58)yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden 65) olmalıdır.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü  sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir(Yabancı Dil sınav sonucu teslim eden öğrencilerin de sözlü sınava girmesi zorunludur).
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir(Söz konusu öğrencilerin skorları yazılı sınavlara sayılacak, bu adaylar da sözlü sınava girmek zorundadırlar). Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
 • Öğrenim hareketliliği için 60 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Söz konusu listede süreç içinde değişiklikler olabilir.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.
 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için aşağıdaki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi imkanları ile hibesiz olarak bu programdan yararlanabilir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan sınav tarihleri:

Yazılı Sınav: 05 Mart 2019 Salı Saat:10.00

Sözlü sınav: 07 Mart 2019 Perşembe Bütün Gün

                      08 Mart 2019 Cuma Bütün Gün

                       09 Mart 2019 Cumartesi  Bütün Gün

                       10 Mart 2019 Pazar Bütün Gün (İhtiyaç durumunda)

Hayat Pahallılığına Göre Ülke Türleri

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

Önbaşvuru Formu

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.