7143 Sayılı Öğrenci Af Yasası ve Başvuru
06.08.2018
18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuru yapmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

7143 sayılı Öğrenci Af Yasasından yararlanmak isteyenler 18.09.2018 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ekleri ile birlikte şahsen veya posta/kargo ile Enstitümüze teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklı gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.