2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı Kesin Sonuçlar
20.07.2018
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı Kesin Sonuçlar 23-27 Temmuz 2018                        Asıl adaylar için Kesin Kayıt Tarihleri (Mesai Saatleri İçinde)

30 Temmuz-01 Ağustos 2018        Kayıt hakkı kazanan yedek adaylar için kayıt tarihleri (Mesai Saatleri İçinde)

 

Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.       Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2.       Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunları dışındaki diğer fakülte mezunları için)

3.       Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4.       ALES belgesinin internet çıktısı,

5.       Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı,,

6.       T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

7.       2 adet vesikalık fotoğraf,

8.       Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,


Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.       Lisans ve Yüksek lisans mezuniyet belgeleri

2.       Transkriptlerin aslı veya onaylı örnekleri,

3.       ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,

4.       Yabancı Dil Sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

5.       T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,

6.       2 adet vesikalık fotoğraf,

7.       Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.