2019-2020 Farabi Gelen Öğrenci Kontenjanları.
28.02.2019
FAKÜLTE ADI BÖLÜM/PROGRAM ADI SINIFLAR KABUL EDECEĞİ ÖĞRENCİ SAYISI
    2.sınıf 2
Tıp Fakültesi   3.sınıf 2
4.sınıf 2
5.sınıf 2
       
Hukuk Fakültesi Hukuk 3.sınıf 3
4.sınıf 3
       
    2.sınıf 1
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 3.sınıf 1
4.sınıf 1
5.sınıf 1
     
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf I.öğr:2  II.öğr:2
Arkeoloji 2.sınıf 3
3.sınıf 3
4.sınıf 3
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
Doğu Dilleri ve Edebiyatı(Arap dili ve edeb.) 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Felsefe 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Türk Dili ve Edebiyatı 2.sınıf I.öğr:1  II.öğr:1
3. sınıf 1
4. sınıf I.öğr:1  II.öğr:1
Tarih 2.sınıf I.öğr:4  II.öğr:4
3. sınıf 4
4. sınıf I.öğr:2  II.öğr:2
     
Fen Fakültesi Biyoloji 2.sınıf 3
3.sınıf 3
4.sınıf 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. sınıf 3
3.  sınıf 3
4. sınıf 3
Kimya 2.sınıf 5
3.sınıf 5
4.sınıf 5
Fizik 2.sınıf 2
3.sınıf 0
4.sınıf 0
Matematik 2.sınıf 3
3.sınıf 3
4.sınıf 0
     
İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
İktisat 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
İşletme 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
     
İlahiyat Fakültesi ilahiyat 2.sınıf 5
3.sınıf 5
4.sınıf 1.öğr:3  /  2.öğr:2
     
Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
     
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2.sınıf 2
3.sınıf I. Öğr :2 II. Öğr: 2
4.sınıf I. Öğr :2 II. Öğr: 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
Makine Mühendisliği 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
Maden Mühendisliği 2.sınıf 2
3.sınıf 2
  4. sınıf 2
     
Veteriner Fakültesi Veterinerlik 2.sınıf 4
3.sınıf 4
4.sınıf 4
5.sınıf 0
     
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Zootekni 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Tarla Bitkileri 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Bitki Koruma 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
     
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
İlköğretim Matematik Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 0
Fen Bilgisi Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
Okul Öncesi Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
Türkçe Öğretmenliği  2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 0
Resim-iş Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
İngilizce Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
Almanca Öğretmenliği  2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
Fransızca Öğretmenliği  2.sınıf 0
3.sınıf 0
4.sınıf 0
Biyoloji Öğretmenliği 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
5.sınıf 0
Fizik Öğretmenliği 2.sınıf 0
3.sınıf 0
4.sınıf 0
5.sınıf 0
Kimya Öğretmenliği 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
5.sınıf 0
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 2
5.sınıf 0
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 0
5.sınıf 0
Tarih Öğretmenliği 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
5.sınıf 0
Coğrafya Öğretmenliği 2.sınıf 2
3.sınıf 2
4.sınıf 0
5.sınıf 0
     
Adalet M. Y. O. Adalet 2.sınıf 2
     
Atatürk Sağlık Hizmetleri M. Y. O.  Ağız ve Diş Sağlığı 2.sınıf 0
Anestezi 2.sınıf 0
Diş Protez Teknolojisi 2.sınıf 0
Diyaliz 2.sınıf 0
Fizyoterapi 2.sınıf 0
Ortopedik Protez-Ortez 2.sınıf 0
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2.sınıf 0
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2.sınıf 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2.sınıf 0
     
Sosyal Bilimler Enstitüsü  İktisat 2.sınıf 0
Temel İslam Bilimleri 2.sınıf 0
İslam Tarihi ve Sanatları 2.sınıf 0
Felsefe ve Din Bilimleri 2.sınıf 0
Sosyoloji 2.sınıf 0
Felsefe  2.sınıf 0
İşletme 2.sınıf 0
Türk Dili ve Edebiyatı /Y.Lisans 2.sınıf 0
Türk Dili ve Edebiyatı /Doktora 2.sınıf 0
     
            Sağlık Bilimler Enstitüsü YL/Doktora 2. sınıf 4
     
Fen Bilimler Enstitüsü Biyoloji YL/Doktora 2.sınıf 4
Fizik YL/Doktora 2.sınıf 4
Kimya YL/Doktora 2.sınıf 4
Matematik YL/Doktora 2.sınıf 4
Moleküler Biy.ve Genetik YL 2.sınıf 2
E.Elektronik Müh. YL/Doktora 2.sınıf 4
İnş.Müh.YL/Doktora 2.sınıf 4
Maden Müh. YL/Doktora 2.sınıf 4
Makine Müh.YL 2.sınıf 2
Mimarlık YL/Doktora 2.sınıf 4
Bahçe Bitkileri YL 2.sınıf 2
Bitki Koruma YL/Doktora 2.sınıf 4
Tarla Bitkileri YL/Doktora 2. sınıf 4
Tarım Mak.ve Tekn.Müh. YL 2.sınıf 2
Zootekni YL/Doktora 2.sınıf 4
     
Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Bil.Eğitimi YL/Doktora 2.sınıf 4
Sınıf Eğitimi 2.sınıf 2
Resim-İş YL 2.sınıf 2
Tarih YL 2.sınıf 2
Biyoloji 2. sınıf 1
Matematik 2.sınıf 2
     
B.E.S.Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2.sınıf 3
3.sınıf 3
4.sınıf 3
Antrenörlük Eğitimi 2.sınıf I. Öğr :3 II. Öğr: 3
3.sınıf I. Öğr :3 II. Öğr: 3
4.sınıf I. Öğr :3 II. Öğr: 3
Spor Yöneticiliği 2.sınıf 3
3.sınıf 3
4.sınıf 3
       
       
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2.sınıf 1
3.sınıf 1
4.sınıf 1
Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü 2. sınıf 1
3. sınıf 1
4. sınıf 0
Temel Bilimler Bölümü 2. sınıf 1
3. sınıf 1
4. sınıf 0
Ses Eğitimi Bölümü 2. sınıf 1
3. sınıf 1
4. sınıf 0
       
Diyarbakır Tarım M.Y.O Organik Tarım 2. sınıf 0
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2. sınıf 8
Gıda Teknolojisi Programı 2. sınıf 0
       
Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2. sınıf 3
3. sınıf 3
4.sınıf 3
5.sınıf 3
       
                         İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf 1
  3.sınıf 1
       
Diyarbakır Sosyal Bilimler M.Y.O Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. sınıf 0
Yönetim ve Organizasyon 2. sınıf 0
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. 2. sınıf 0
Otel Lokanta ve İkram Hiz. 2. sınıf 0
Dış Ticaret 2. sınıf 0
       
Teknik Bilimler M.Y.O Elektrik ve Enerji Bölümü (Elektrik prog.) 2. sınıf 2
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı 2.sınıf 0
Bilgisayar Teknolojileri, Programcılığı 2.sınıf 1
Tasarım Bölümü (İç mekan Tasarımı prog) 2. sınıf 2
Makine ve Metal Teknolojisi 2. sınıf 0
Mobilya ve Dekorasyon 2. sınıf 0
İnşaat 2. sınıf 2
Kimya ve Kimyasal İşleme Tek. 2. sınıf 2
Malzeme ve Malzeme İşl. Teknolojileri 2.sınıf 2
Park ve Bahçe Bitkileri 2.sınıf 2
Görsel İşitsel Tek. Ve Medya Yapımcılığı 2.sınıf 3
Eloktronik Otomas. Böl.Elektronik Teknolojisi prog. 2. sınıf 1

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.