Doktora Yeterlilik Sınavı Uygulama Esasları
27.03.2017

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktora Yeterlilik Sınavı Uygulama Esasları

1.   Yeterlilik sınavında doktora adayına yöneltilecek soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir.

a)        Soruların %60’ı doktora adayının kendi anabilim dalından sorulacaktır.

b)        Soruların %40’ı aşağıda belirtilen temel derslerden sorulacaktır.

·         Devre Teorisi

·         Elektronik

·         Matematik (Lineer Cebir veya Diferansiyel Denklemler)

·         Elektromanyetik

·         Sinyaller ve Sistemler

Not: Aday, bu temel dersler içerisinden belirlenecek olan 4 dersten sorumlu olacaktır.

2.   Sınava giren doktora adayı yazılı ve sözlü sınavların her ikisinden de en az 70/100 puan almalıdır. Yazılı sınavdan 70/100 puan alamayan aday yeterlilik sınavından başarısız sayılacak ve sözlü sınava alınmayacaktır.

3.   Yazılı sınavda asgari puanı alıp başarılı olan aday, jüri karşısında alınacak ve jüri üyeleri tarafından hazırlanmış olan sorulardan sözlü sınava tabi tutulacaktır. 


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.