Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçiş
07.08.2018


Aşağıdaki anabilim dalı öğrencileri tezsiz yüksek lisans programına geçmek için yanda yer alan dilekçe örneğini doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.


Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Zootekni Anabilim Dalı


Programlar Arası Geçiş 

MADDE 14 –  (2) Aynı bilim dalında, bilim dalı olmayan programlar için aynı anabilim dalında olmak üzere tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin talebi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Programlar arası geçiş bir kez yapılabilir. Kabul edilmesi halinde, öğrencinin dosyası yeni programa aktarılır ve eski program ile ilişiği kesilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçiş Talep Dilekçesi
Proje Danışmanı Talep Formu
Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu
Proje Öneri Formu

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.