Erasmus Staj Hareketliliği Seçim Sonuçları
08.11.2017

2017 / 2018 Akademik yılında Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında gidecek olan adayların yer aldığı listemiz ektedir (listeye ulaşmak için tıklayınız).

Hesaplamalar ve puanlamalar yapılırken şu hususlar değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmıştır:

·         Genel Not Ortalamasının %55'i ve yapılan yabancı dil sınavlarının %45'i alınarak her adayın sıralama puanı oluşturulmuştur.

·         Yabancı Dil Sınavı puanları ise %75 yazılı %25 sözlü sınav oranları alınarak hesaplanmıştır.

·      Aynı eğitim kademesinde ikinci defa Erasmus Hareketliliklerinden faydalanmak üzere başvuru yapan öğrencilerimizin sıralama puanlarından 10 puan eksiltilmiştir.

·         Durumlarını belgeleyen, şehit, gazi yakınlarına ve engelli adaylara artı 10 puan verilmiştir.

Başvuran ve yabancı dil sınavlardan başarılı sayılan (60 ve  üstü puan alan) adaylar, asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Asil adaylar gönderilecek potansiyel aday öğrenciler olarak ilan edilmişlerdir. Yedek adaylar ise asil adaylardan herhangi bir sebeple feragat eden veya gidemeyecek olan adayların yerine puan sırasıyla seçileceklerdir. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, başvuruda vermiş oldukları mail adresi üzerinden kendilerine bilgilendirme yapılacaktır. 

Yabancı dil sınav sonuçlarında 60 puanın altında alan adaylar ile sözlü sınava katılmayan adaylardan yabancı dil sınav notu 60 altında kalan adaylar, başarısız olarak elenmişlerdir.

Aday öğrencilerimiz, Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan toplam bütçe hesap edilerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayırdığı bütçede 21 kişilik kontenjan verilmiştir.  

Program kapsamında asil listede yer almayan yedek ve kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri kurumlardan kabul belgeleri sağlamaları halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Asil olduğu halde, feragat etmek isteyen adayların en geç 17.11.2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında kendilerinden puan eksiltilecektir.

Asil listede olan adayların da 08.12.2017 tarihi saat:16.00'ya kadar staj yapmayı planladıkları kurumdan alacakları kabul belgelerini Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar staj yerini bildirmeyen adaylar feragat etmiş sayılacak ve yedek listelerden yerlerine seçim yapılacaktır.

 Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Staj Hareketliliği Seçim Sonuçları

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.