Erasmus Öğrenim Hareketliliği Seçim Sonuçları
30.03.2017

2017 / 2018 Akademik yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında gidecek olan adayların yer aldığı listemiz ektedir(listeye ulaşmak için tıklayınız).

Hesaplamalar ve puanlamalar yapılırken şu hususlar değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmıştır:

·  Genel Not Ortalamasının %50'si ve yapılan yabancı dil sınavlarının %50'si alınarak her adayın sıralama puanı oluşturulmuştur.

·  Yabancı Dil Sınavı puanları ise %75 yazılı %25 sözlü sınav oranları alınarak hesaplanmıştır.

·  Aynı eğitim kademesinde ikinci defa Erasmus Hareketliliklerinden faydalanmak üzere başvuru yapan öğrencilerimizin sıralama puanlarından 10 puan eksiltilmiştir.

·  Durumlarını belgeleyen, şehit, gazi yakınlarına ve engelli adaylara artı 10 puan verilmiştir.

 

Başvuran ve yabancı dil sınavlardan başarılı sayılan (60 ve  üstü puan alan) adaylar, asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Asil adaylar gönderilecek potansiyel aday öğrenciler olarak ilan edilmişlerdir. Yedek adaylar ise asil adaylardan herhangi bir sebeple feragat eden veya gidemeyecek olan adayların yerine puan sırasıyla seçileceklerdir. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, başvuruda vermiş oldukları mail adresi üzerinden kendilerine bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Sınav sonuçlarında 60 puanın altında alan adaylar ile sözlü sınava katılmayan adaylar, başarısız olarak elenmişlerdir.

 

Aday öğrencilerimiz, Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan tahmini bütçe hesap edilerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılması planlanan bütçe ile 55 kişilik kontenjan öngörülmüştür. Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan bütçenin yetersiz olması halinde bazı bölümlerdeki aday gönderilebileceklerdir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde hibesiz gönderilecek adayların puan sırası esas alınacaktır. 

 

Dersleri yıllık olan bölüm - fakülteler dışındaki bütün aday öğrenciler, 1 dönem hibeli olarak programdan faydalanmak üzere seçilmiştir.

 

Program kapsamında asil listede yer almayan yedek ve kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri üniversitelerde kontenjan olması halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

03.04.2017 Pazartesi gününden itibaren gidecek olan öğrencilerimize, her bölüme ayrı olacak şekilde toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılarda bundan sonraki süreç ve işlemler ile ilgili bilgilendirmeler olacaktır. Ayrıca üniversite tercihlerinin tamamı bu toplantılar sonunda yapılacağından asil adayların ve hibesiz gitmek isteyen adayların tamamının bu toplantılara katılımı önem arz etmektedir ve katılım zorunludur. Yapılacak olan toplantılar ile ilgili de ayrıca bilgilendirme yapılacak ve adaylara web sayfamız üzerinden, 31.03.2017 tarihinde duyuru yapılacaktır. Toplantıları kaçırmamak ve hak mahrumiyetine uğramamak için Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasını takip ediniz.

 

Asil olduğu halde, feragat etmek isteyen adayların en geç 07.04.2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında kendilerinden puan eksiltilecektir.

 

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.