Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçları
22.03.2018

2018 / 2019 Akademik yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında gidecek olan adayların yer aldığı listemiz duyuru ekindedir (Listeye erişim için tıklayınız).

Hesaplamalar ve puanlamalar yapılırken şu hususlar değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmıştır:

·  Genel Not Ortalamasının %50'si ve yapılan yabancı dil sınavlarının %50'si alınarak her adayın sıralama puanı oluşturulmuştur.

·  Yabancı Dil Sınavı puanları ise %75 yazılı %25 sözlü sınav oranları alınarak hesaplanmıştır.

·  Aynı eğitim kademesinde programdan faydalanan ya da faydalanacak olan öğrencilerimizin sıralama puanlarından 10 puan eksiltilmiştir.

·  Durumlarını belgeleyen, şehit, gazi yakınlarına ve engelli adaylara artı 10 puan verilmiştir.

 

Başvuran ve yabancı dil sınavlardan başarılı sayılan (60 ve  üstü puan alan) adaylar, asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Asil adaylar gönderilecek potansiyel aday öğrenciler olarak ilan edilmişlerdir. Yedek adaylar ise asil adaylardan herhangi bir sebeple feragat eden veya gidemeyecek olan adayların yerine puan sırasıyla seçileceklerdir. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, başvuruda vermiş oldukları mail adresi üzerinden kendilerine bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Sınav sonuçlarında 60 puanın altında alan adaylar ile sözlü sınava katılmayan adaylar, başarısız olarak elenmişlerdir.

 

Aday öğrencilerimiz, Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan tahmini bütçe hesap edilerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılması planlanan bütçe ile 52 kişilik kontenjan öngörülmüştür. Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan bütçenin yetersiz olması halinde bazı bölümlerdeki adaylar hibesiz gönderilebileceklerdir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde hibesiz gönderilecek adayların puan sırası esas alınacaktır. 

 

Dersleri yıllık olan bölüm - fakülteler dışındaki bütün aday öğrenciler, 1 dönem hibeli olarak programdan faydalanmak üzere seçilmiştir.

 

Program kapsamında asil listede yer almayan yedek ve kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri üniversitelerde kontenjan olması halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

28.03.2018 Çarşamba günü gidecek olan öğrencilerimize yönelik toplantılar düzenlenecektir. Toplantı, iki farklı oturum şeklinde düzenlenecek olup bu aşamadan sonraki süreç ve işlemler ile ilgili bilgilendirmeler olacaktır. Ayrıca üniversite tercihlerinin tamamı bu toplantılar sonunda yapılacağından asil adayların ve hibesiz gitmek isteyen adayların tamamının bu toplantılara katılımı önem arz etmektedir ve katılım zorunludur. Ayrıca gitmeyi planladığınız üniversiteler ile ilgili detaylı araştırma yapılması üniversite tercihinizi kolaylaştıracaktır. Yapılacak olan toplantılar ile ilgili de  adaylara web sayfamız üzerinden, 27.03.2018 tarihinde duyuru yapılacaktır. Her bölüm için planlanan toplantı saatinde adayların katılması gerekmektedir. Toplantıları kaçırmamak ve hak mahrumiyetine uğramamak için Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasını takip ediniz.

 

Asil olduğu halde, feragat etmek isteyen adayların en geç 06.04.2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında kendilerinden puan eksiltilecektir.

 

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.