2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı Kesin Sonuçları
20.07.2018
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı Kesin Sonuçları

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri, ilan edilen süre içinde Dicle Üniversitesi Merkezi Öğrenci İşleri ilgili birim bürosuna şahsen (veya resmi vekili aracılığıyla) teslim etmek zorundadır:

KESİN KAYIT BİLGİLERİ

Asıl Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarihleri

03.09.2018  -  07.09.2018

(Mesai Saatleri İçinde)

Yedek Adayların İlanı

10.09.2018

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar İçin Kayıt Tarihleri

11.09.2018  -  13.09.2018

(Mesai Saatleri İçinde)


Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.     Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2.     Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

3.     ALES belgesinin internet çıktısı,

4.     Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı,

5.     T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,

6.     2 adet vesikalık fotoğraf,

7.   Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge


Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.     Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri ve transkriptlerin aslı veya onaylı örnekleri,

2.     ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,

3.     Yabancı Dil Sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

4.     T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,

5.     2 adet vesikalık fotoğraf,

6.   Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge.


UNIP

Yüksek Lisans/Doktora Genel Kontenjanlar için istenen belgelerin aynısı


Yurt Dışı Kontenjanlara Başvuran Adayların Kesin Kaydı için Gerekli Belgeler

a) Başvurudaki belgelerinin noter tasdikli örneği,

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) Türkçe programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adayların, varsa Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti

d) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Sadece Yabancı Uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatıracaklardır.)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı Kesin Sonuçları

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.