Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi
29.06.2018
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi YÖK'ün 04.09.2014 tarihli 52479 sayılı yazısı ile değişiklik yapılmıştır. Yönerge Ekte belirtilmiş olup ayrıca; Yüksek Öğretim Kurulunun web sayfasında atama kriterleri bölümünde yer almaktadır.
Atama Kriterleri

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.