Sınav Kuralları
03.05.2019

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

1) Öğrencilerin kimlik kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yanında

Geçerli bir kimlik kartı bulunmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

2) Sınav kâğıdına kimlik bilgileri tükenmez kalemle yazılacaktır.

3) Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem ve silgi istemeleri; sıranın üstünde veya içinde cep

telefonu, kulaklık, çanta, kitap, not, vb. materyal

bulundurmaları yasaktır.

4) İlk 20 dakikadan sonra gelen sınava alınmayacaktır.

5) Sınavın ilk 20 dakikası içinde hiçbir öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.

6) Öğrenciler sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın

geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara ve yapılan uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7) Öğrenciler, sınav görevlilerinin uygun gördüğü yere oturmak zorundadırlar.

8) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine

yardım edenler hakkında yasal

işlem yapılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak

zorunda değildir.

9) Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna

alınmayacaktır.

10) Sınav kâğıtlarını salon görevlisine teslim etmeyen öğrencilerin sınavı geçersiz

sayılacaktır.

 

 

DEKANLIK


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.