FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ
22.10.2018

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜGÜZ DÖNEMİ

Başlangıç

Bitiş

Lisansüstü programlara başvuruların sistemden alınması

02.07.2018

10.07.2018

Başvuruları kabul edilen adayların Değerlendirme Sınavlarının yapılması

12.07.2018

13.07.2018

Lisansüstü başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı

16.07.2018

Maddi hatalar için itiraz ve değerlendirme

17.07.2018

19.07.2018

Kesin Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların ilanı

20.07.2018

Asıl adaylar için kesin kayıt tarihleri

23.07.2018

27.07.2018

Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri

30.07.2018

01.08.2018

Açılacak derslerin ve ders programlarının ilanı için son tarih

07.09.2018

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi”  için son tarih

07.09.2018

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

Öğrenciler için ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin yapılması

10.09.2018

23.09.2018

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

10.09.2018

28.09.2018

Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri (Danışman aracılığıyla)

24.09.2018

28.09.2018

Özel öğrenci başvurularının Enstitüye yapılması

24.09.2018

28.09.2018

Eğitim-Öğretim dönemi

24.09.2018

11.01.2019

Muafiyet Başvuru Tarihleri

24.09.2018

28.09.2018

Doktora Yeterlik Başvuru Tarihleri

15.10.2018

31.10.2018

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

19.11.2018

30.11.2018

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

02.07.2018

31.12.2018

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

22.10.2018

26.10.2018

Seminer Sunumları

12.11.2018

11.01.2019

Arasınavlar

12.11.2018

23.11.2018

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

14.01.2019

18.01.2019

Yıl Sonu Sınavları

14.01.2019

26.01.2019

Bütünleme Sınavları

28.01.2019

09.02.2019

Savunma sınavına girmek için tezlerin Enstitüye ilk kontrolü için son tarih

14.12.2018

Tez Savunma Sınav Başvuruları

12.11.2018

27.12.2018

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi

Sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde

Sınav tarihi itibarıyla bir ayı geçmemiş olmak koşulu ile

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

31.01.2019BAHAR DÖNEMİ

Başlangıç

Bitiş

(İlan verilmesi halinde) Lisansüstü programlara başvuruların sistemden alınması

21.01.2019

30.01.2019

(İlan verilmesi halinde) Başvuruları kabul edilen adayların Değerlendirme Sınavlarının yapılması

31.01.2019

01.02.2019

(İlan verilmesi halinde)  Başvuru değerlendirmelerinin ilanı

04.02.2019

(İlan verilmesi halinde)  Maddi hatalar için itiraz etme

04.02.2019

06.02.2019

(İlan verilmesi halinde)  Kesin Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların ilanı

06.02.2019

(İlan verilmesi halinde)  Asıl adaylar için kesin kayıt tarihleri

07.02.2018

11.02.2019

(İlan verilmesi halinde)  Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri

12.02.2019

14.01.2019

Açılacak derslerin ve ders programlarının ilanı için son tarih

25.01.2019

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi” için son tarih

25.01.2019

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

Öğrenciler için ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin yapılması

04.02.2019

10.02.2019

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

04.02.2019

15.02.2019

Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri (Danışman Aracılığıyla)

11.02.2019

15.02.2019

Özel öğrenci başvurularının Enstitüye yapılması

11.02.2019

15.02.2019

Eğitim-Öğretim dönemi

11.02.2019

31.05.2019

Muafiyet Başvuru Tarihleri

11.02.2019

15.02.2019

Doktora Yeterlik Başvuru Tarihleri

18.03.2019

29.03.2019

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

15.04.2019

30.04.2019

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

02.01.2019

28.06.2019

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

04.03.2019

08.03.2019

Seminer Sunumları

25.04.2019

31.05.2019

Arasınavlar

25.04.2019

05.04.2019

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

10.06.2019

14.06.2019

Yıl Sonu Sınavları

10.06.2019

21.06.2019

Bütünleme Sınavları

24.06.2019

06.07.2019

Savunma sınavına girmek için tezlerin Enstitüye ilk kontrolü için son tarih

14.06.2019

Tez Savunma Sınav Başvuruları

13.05.2019

26.06.2019

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi

Sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde

Sınav tarihi itibarıyla bir ayı geçmemiş olmak koşulu ile

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

31.07.2019


2018-2019 Ayrıntılı Akademik Takvim

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.