Erasmus Öğrenim Hareketliliği Seçim Sonuçları ile İlgili Önemli Duyuru
31.03.2017

Üniversitemiz; Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde derslerin yıllık işlenmesi sebebi ile 1. Sınıfta başvuru yapan adayların transkript notlarının öğrencinin tam akademik başarısını doğrulamadığı anlaşılmaktadır.

 D.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19'da ilan edilen akademik başarı not ortalaması maddesindeki kriterlere uyum sağlamaması sebebi ile Hukuk Fakültesi öğrencilerinden asil listede ilan edilen öğrencilerden 1. Sınıfta olanların başvuruları, yapılan ikinci değerlendirme sonucu iptal edilmiştir. Düzenlenen ikinci listeye ulaşmak için tıklayınız.


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.