SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
28.04.2018

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Yüksek Öğretim Kurulu'nca Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yeniden düzenlenerek 18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz,

Fakültemizde yapılacak sınavlarda aşağıdaki sınav kurallarına uymanız gerekmektedir. Kurallara uymayan öğrenciler hakkında bundan önceki sınavlarda olduğu gibi disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılacaktır.  

 

1. Her öğrenci ilan edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır. Belirtilen salonda sınava girmeyen öğrenci bu yanlışlıktan sorumludur.

2. Öğrenciler sınavda “öğrenci kimlik belgesi” ni bulundurmak zorundadır. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulmalıdır.

3.  Sınavlar başlamadan önce çanta, kitap, ders notları vb. sınav görevlisi tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılmalıdır. Sınav esnasında sıraların üzerinde, altında veya yan oturaklarda bulunan eşyalardan her öğrenci kendisi sorumludur.

4. Sınav sırasında cep telefonlarının mutlaka kapalı konumda, yüzüstü ve erişilemeyecek bir yerde bulundurulması gerekmektedir.

5.  Sınav sırasında cep telefonunu açan, sınav kâğıtlarının fotoğraflarını çeken ve sosyal medya gruplarında paylaşan veya daha sonra bunu fotokopiyle çoğaltan öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatılacaktır.  Ayrıca haklarında kopya çekmiş öğrenci muamelesi yapılacaktır.

6. Her türlü veri kaydetmeye yarayan cihazlar ile sınava girmek yasaktır.(Bluetoothkulaklık, dijital araçlar, fotoğraf makinesi, video, ses kayıt cihazları vb.)

7. Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır. Bu tür paylaşımlar kopya olarak değerlendirilir.

8.  Hesap makinesi kullanılmasına izin verilen sınavlarda, alfabetik tuş takımı olan, veri kaydedilebilen ve/veya programlama özelliği olan hesap makinaları kullanılamaz.

9. Sınav salonlarında görev yapan öğretim elemanları ve gözetmenler, sınavın sorunsuz bir biçimde yürütülmesinden dekanlığımız adına sorumlu olup bu konuda tam yetkilidirler

   Sınav görevlileri öğrencilerin yerlerini değiştirebilir veya sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanları salondan çıkartabilir. Öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. 

   Sınavlar sırasında görevlilerle tartışan veya görevlerini yapmaya engel olan öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. 

  Ayrıca gözetmenlerin bildireceği raporlar çerçevesinde ilgili öğrenciler hakkında kopya ve disiplin işlemi başlatılacaktır. 

10. Her öğrenci oturduğu sırada, yerde veya duvarda yazılı olabilecek ders notlarından kendisi yazmamış olsa bile sorumludur. Sınav görevlisi yer değiştirilmesini isterse, öğrenci oturacağı sırayı ve etrafını kontrol etmeli, yazılı not var ise görevliye bildirmeli ve silmelidir.

11.  Sınav düzenini bozacak, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve rahatsız edecek davranışlarda bulunanlar hakkında sınav gözetmenlerince işlem yapılır.

12. Sınav evrakı dağıtılmaya başladığı andan itibaren sınav başlamış sayılır. Bu andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve sınav süresince görevlilere soruların cevapları ile ilgili soru sormaları yasaktır.

13. Optik okuyucu kullanılacak ise, özel cevap kâğıdına cevaplarını ve soru grubunu kurşun kalemle işaretlemelidirler. Bu işlemleri sınav süresi içerisinde tamamlamaları gerekir ve cevapların mutlaka cevap kâğıdına işaretlenmesi gerekmektedir. Soru kâğıdına yazılacak cevaplar dikkate alınmaz.

14. Soru kâğıdını alan öğrenci, öncelikle sorularda eksik veya basım hatası olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer bir sorun varsa sınav kâğıdının değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurmalıdır.

15. Sınavların ilk 15(on beş) dakikası dolmadan öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi kesinlikle yasaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava giremez. Sınav süresi boyunca öğrencinin herhangi bir sebeple (tuvalet, su ihtiyacı vb.) dışarı çıkmasına izin verilmez.

16. Sınavlarda kopya çekmek, çekme girişiminde bulunmak ya da yerine başkasını sınava sokmak bir disiplin suçudur.

Disiplin Yönetmeliğinin;

7. Maddesi E bendine göre Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek; Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçudur.

8. Maddesi D bendine göre ise Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçudur.

17.  Bilgisayar Laboratuvarlarda yapılan sınavlarda her türlü yiyecek ve içecek (su dâhil) bulundurulması yasaktır.

Sınavlara girecek öğrenciler, yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Sınavlarda hepinizin kurallara uyacağını bekler, başarılar dileriz. 


DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.