100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERDEN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI
30.05.2019

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ İÇİN

ÜNİVERSİTELERDEN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI


Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

Devlet Yükseköğretim kurumları,  başvurmak istedikleri alanlar için 30 Mayıs 2019 – 19 Haziran 2019  (Saat17:00) tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formları Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

BAŞVURULARA İLİŞKİN HUSUSLAR

1-      Yükseköğretim Kurumlarının “100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te* yetkilendirmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: “100/2000 YÖK Doktora Bursu"

Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

2-      Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora (web sitesinin internet explorer tarayıcısında açılması gerekmektedir.) adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

3-      Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir. 

4-      Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2019-2020 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır. 

5-      Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.


100 / 2000 YÖK Doktora Burs Programı ile ilgili Usul ve Esaslar için tıklayınız


 GÜNCEL 100 ÖNCELİKLİ TEMATİK ALANLAR: 


FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)
Akıllı Enerji Sistemleri
Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler
Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)
Biyoenformatik- Biyoistatistik
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler
Blokzincir Teknolojisi
Cebir ve Kodlama Teorisi
Deniz ve Gemi Mühendisliği
Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)
Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)
Füze Sistemleri ve Uzay Teknolojileri
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Hidrojen ve Yakıt Pilleri
Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği
İklim Değişikliği
İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik
İleri ve Akıllı İmalat
İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)
Kauntum Programlama
Kuantum Enformasyon ve Kuantum Makina Öğrenmesi
Mikro ve Nanoteknoloji
Nöromühendislik
Nükleer Enerji
Nükleer Fizik
Optik, Elektrooptik ve Fotonik
Sanal ve Artırılmış gerçeklik teknolojileri
Siber Güvenlik/Kriptoloji
Sistem Mühendisliği
Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi
Sürdürülebilir Ormancılık
Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)
Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)
Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Veri Bilimi ve Bulut Bilişim
Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yazılım Mühendisliği
Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi
Zootekni ve Hayvan Besleme

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.